Aanlegplekken en steigers

Meer dan 4.500 aanlegplekken en steigers, waaronder ruim 600 marrekrite aanlegplaatsen in Friesland