Voorwaarden en licenties

Eindgebruikerslicentie 

Op het gebruik van de Vaarkaart Nederland App is de onderstaande eindgebruikerslicentie van toepassing.

 Eindgebruikerslicentie (EULA) Vaarkaart Nederland App

 

Erkenning van derden en auteursrechtelijke licenties

De website en Vaarkaart Nederland App kan de cartografie en andere gegevens bevatten van een of meer van de volgende derde partijen bevatten: Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, provincie Friesland, Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine, het Kadaster, OpenStreetMaps, ANWB, trailerhellingen.com, Open Street Maps en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afhankelijk van de bron zijn hier losse voorwaarden voor van toepassing. Iconen: 'nautical book' by Eddy Wong from the Noun Project 

 CC-BY-4.0 Licentie

 

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en gebruikers van de Vaarkaart Nederland App. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 Privacyverklaring