Hoe moet ik de dieptes in de app interpreteren?

De Vaarkaart Nederland kent verschillende soorten dieptes. In dit artikel ga ik de verschillen laten zien en uitleggen hoe deze dieptes te interpreteren zijn.
04 november 2022

Als eerste een waarschuwing vooraf: De dieptes op de kaart zijn slechts een indicatie van de werkelijke dieptes. Doordat lodingen periodiek worden uitgevoerd en de bodem door omstandigheden (bijvoorbeeld stroming) snel kunnen veranderen kunnen er dus afwijkingen ontstaan. Ook door op/afwaaien van water kunnen er grote verschillen ontstaan met de situatie zoals weergegeven op de kaart. Beoordeel dus altijd zelf uw schip

Dieptes komen van verschillende bronnen en hebben hun eigen referentiesysteem en bron. In de volgende alinea's zal ik hier verder op ingaan.

Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie is een onderdeel van de Nederlandse marine en voert om de paar jaar lodingen uit van de Waddenzee, IJsselmeer, randmeren en Zeeland. In de Vaarkaart Nederland app worden deze weergegeven als contourlijnen, met op de grenzen de dieptes. Deze meting is t.o.v. LAT (Laagste astronomisch getij). LAT is het laagste getijdenniveau dat voorspeld kan worden onder gemiddelde meteorologische omstandigheden en onder elke combinatie van astronomische omstandigheden.

Voorbeeld van de contour dieptes op het Gooimeer. Op de randen staan de dieptes in meter en hoe lichter de kleur hoe dieper het water

Binnenland

Van de meeste grote rivieren/groot vaarwater zijn ook contourlijnen beschikbaar. Omdat de standen in de rivieren vaak sterk kunnen wisselen zijn deze standen ten opzichte van N.A.P, zodat de exacte diepte altijd berekend kan worden op basis van de huidige waterstanden. De kleuren zijn echter op basis van het gemiddelde peil of het steefpijl, zodat er wel snel een globale indicatie gemaakt kan worden van de diepte.

Voorbeeld van contourlijnen bij Roermond. Deze zijn op basis van het N.A.P.

Rijkswaterstaat

Niet van elke vaarweg zijn contour lijnen beschikbaar, maar wel een minimale diepte van de vaarweg. Dit zijn de blauwe diepte aanduidingen (bv D8 - D24). Deze cijfers zijn in dm en zijn bij wisselende waterstanden ten opzichte van NAP en bij binnenwater t.o.v. het streefpijl. Het betreffende pijl staat achter de standen vermeld.

Voorbeeld van minimale diepte van de vaarweg bij Grou. Deze vaarweg heeft een diepte van 1.7 meter (17dm)

Over de auteur
Jeroen Veldhuis
Jeroen is sinds 2013 initiatiefnemer van Vaarkaart Nederland. Oorspronkelijk als hobby project, maar dat is inmiddels aardig uit de hand gelopen. Favoriete vaargebied: Overijssel en Friesland, maar vaart eigenlijk te weinig. Overdag werkzaam als programmeur bij een energie bedrijf.